JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. certifikat
animace animace animace animace animace

Nový bytový objekt - KLAVÍRKAV polovině letošního roku byla zahájena dodávka tepla a TUV do nového bytového Klavírka II. s 58 bytovými jednotkami. Energetické dodávky jsou zajišťovány z centrální kotelny Nad Plovárnou 5a.  Objekt byl připojen pomocí předizolovaného potrubí a domovní předávací stanice, která byla nainstalována v suterénu objektu. Realizován byl i moderní regulační systém, jehož součástí je i přenos na centrální dispečink Jihlavských kotelen, kde dispečeři v reálném čase sledují funkci všech kotelen i předávacích stanic provozovaných naší společností v Jihlavě a Třešti.


jihlavske kotelny

Napište nám