JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. certifikat
animace animace animace animace animace

Komplexní služby

Společnost Jihlavské kotelny, s. r. o. nabízí vedle zajištění provozu kotelny, výroby a rozvodu tepla také financování nových energetických zařízení.

V průběhu topné sezóny, ale i v rámci posezónních servisů se mohou objevit náznaky špatného stavu topného zařízení, resp. může být již provoz takového zařízení energeticky více náročný, tedy i finančně. V takovém případě je na místě uvažovat o modernizaci či výměně. Vzhledem k tomu, že ne všechny samosprávy mají dostatek finančních prostředků ve fondu oprav, protože třeba v nedávné minulosti již využily úvěrových prostředků k financování jiných projektů, nabízí naše společnost analýzu možností řešení daného problému.

V případě, že se daný objekt nachází v blízkosti teplovodní sítě některé z našich blokových kotelen, je nasnadě posoudit zejména variantu připojení k centrálnímu zásobování teplem. V daném objektu bude instalována předávací stanice, která je součástí distribuční soustavy dodavatele tepla. Tato stanice je zcela autonomním samostatným zařízením, zákazník si tedy sám určuje režim vytápění a rozhoduje o době dodávek tepla a teplé vody.

Pokud se daný objekt nenachází v dosahu teplovodní sítě, nezbývá než provést instalaci nového výrobního zařízení, tedy technologii domovní kotelny. I v tomto případě je na náklady Jihlavských kotelen, s. r. o. provedeno technické zhodnocení objektu instalací nové technologie. Domovní kotelna je nedílnou součástí objektu a také jeho majetkem. Naše společnost si tuto technologii pouze pronajme a zajišťuje dále výrobu tepla a teplé vody.

 Podstatou obou možností je skutečnost, že pro daného potenciálního zákazníka neznamená smluvní vztah s naší společností žádné investiční náklady.

 Toto by při rozhodování odběratelů mohlo hrát svoji roli, ale naše společnost přichází i s dalšími přidanými hodnotami poskytovaných služeb a to bez ohledu, zda se jedná o odběratele připojeného k centrálnímu zásobování teplem nebo odběratele s domovní kotelnou:

 

1)         Nepřetržitý monitoring provozu zařízení přes pult centrálního dispečinku.

2)         Okamžitý zásah v případě jakékoli poruchy, v nejlepším případě tak, aby to zákazník ani
            nepoznal.

3)         Záruka odbornosti v oblasti servisu, údržby a oprav zařízení.

4)         Převzetí odpovědnosti za plnění všech legislativních povinností ve vztahu k nutným revizím 
            a měřením.

5)         Komplexní energetický management, odborné řízení energetického provozu,
           vyhodnocování. Energetická analýza je u každého odběrného místa prováděna
           již od roku 1996.

6)         Na základě požadavku zákazníka bezplatné měření teploty v bytech.

 

Všechny tyto činnosti jsou prováděny v rámci zajištění komplexní energetické služby pro naše odběratele. Náklady na tyto činnosti však v žádném případě nezvyšují cenu tepla. Díky velikosti našeho odběratelského portfolia a ročním spotřebám vstupních energií dokážeme vysoutěžit významně nižší ceny těchto komodit, a tím udržet cenu tepla pod úrovní konkurence, což je v tomto případě vlastní domovní kotelna s vlastní správou.

V rámci hodnocení společností, které vyrábějí teplo z plynu, je cena tepla v Jihlavě považována za jednu z nejnižší v České republice.

 

jihlavske kotelny

Napište nám