logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Reakce na reportáž aneb domovní kotelna nebo centrální zásobování teplem

Reakce na reportáž aneb domovní kotelna nebo centrální zásobování teplemDovolujeme si reagovat na reportáž uvedenou v hlavní zpravodajské relaci TV Prima dne 1.11.2010. Tématem této reportáže byla výhodnost domovních kotelen oproti centrálnímu systému zásobování teplem. Vzhledem k tomu, že k danému tématu nebyly vylíčeny všechna fakta (potom už by zřejmě nebyly informace zajímavé), musíme se jako jeden z největších dodavatelů dálkového tepla v kraji Vysočina k tomuto vyjádřit a pokusit se našim zákazníkům vysvětlit ty nejdůležitější faktory hovořící pro centrální systém zásobování teplem.

1)      Životní prostředí

Ne pro všechny může tento faktor být zajímavý, ale jen si zkusme představit sídliště bytových domů. Každý dům bude mít svoji domovní kotelnu, což znamená i odpovídající komínové těleso. V zimním období resp. inverzi, kdy je požadována určitá tepelná pohoda obyvatel, by se rozptylové podmínky a kvalita ovzduší výrazně zhoršily a možná blížily situaci na severní Moravě.

2)      Náklady na pořízení domovní kotelny

Náklady na pořízení kondenzační technologie včetně kvalitní regulační techniky jsou odlišné od velikosti daného objektu. Z naší zkušenosti můžeme konstatovat, že náklady se pohybují v průměru 26 000,- Kč na bytovou jednotku v daném domě tzn. pro dům o velikosti 50 byt.jednotek by pořizovací náklady byly okolo 1 300 000,- Kč.

V této souvislosti je nutné konstatovat, že naše společnost využívá při výrobě tepla moderní kondenzační technologii, venkovní rozvod tepla je veden v předizolovaném potrubí se zesílenou izolací pro minimalizaci ztrát. V každém objektu jsou instalovány předávací stanice, které díky moderním regulačním prvkům dodávají pouze energii, která je v danou chvíli odběratelem požadována. Jedná se tedy o obdobu domovní kotelny se samostatným provozem a režimem dodávky.

3)      Provozní náklady

Pokusme se zrekapitulovat roční náklady vzorové domovní kotelny:

Bytový dům  -  50 bytových jednotek (2 701 m2)

-  instalovaná kondenzační technologie, účinnost 98%

 

Náklady:

Spotřeba zemního plynu           43 240 m3            552 000,- Kč vč.DPH

Spotřeba elektrické energie                                28 000,- Kč vč.DPH

Servis a údržba kotlů                                            9 500,- Kč vč.DPH

Revize                                                                8 800,- Kč vč.DPH

Měření emisních látek                                          6 000,- Kč vč.DPH

Úrokové náklady (úvěr 1 300 000,- Kč)                    70 000,- Kč

                                                                     674 300,- Kč vč.DPH

 

Celkové náklady včetně daně z přidané hodnoty při dodávce tepla a teplé užitkové z centrálního systému:

     Cena vč.DPH:               492,- Kč/GJ

Spotřeba tepla:            1 450,- GJ

Náklady:        713 400,- Kč

 

Rozdíl ročních nákladů činí tedy 39 100,- Kč resp. měsíčně 3 260,- Kč. Pro někoho může být tento rozdíl významný, ale v této souvislosti je nutné označit další výhody resp. přidanou hodnotu služby centrálního systému vytápění. Jedná se především o:

- nepřetržitý monitoring provozu a kvality dodávky tepla a teplé užitkové vody prostřednictvím centrálního dispečinku

- okamžitá reakce na jakékoli změny v dodávce dle požadavků zákazníka

- bezprostřední zásahy v případě poruchy nebo závady prostřednictvím pohotovostní služby

- odborné zajištění veškerých servisů, oprav a revizí instalovaného zařízení

- průběžné vyhodnocování energetické náročnosti objektu

 

Největší nákladovou položkou při výrobě tepla v domovní kotelně i při dodávce dálkového tepla je spotřeba zemního plynu. V této souvislosti je nutné poukázat na cenové podmínky pro různé skupiny odběratelů. V naší společnosti se smlouvy na odběr zemního plynu uzavírají na období 1 roku. Každoročním výběrovým řízení, zájmem dodavatelů i tím, že jsme součástí velkého rakouského koncernu, dokážeme získávat cenové parametry, kterých odběratel v domovní kotelně nemůže dosáhnout.

Z daného je tedy zřejmé, že zejména v reportáži uvedená informace o návratnosti pořizovacích nákladů domovní kotelny do 3 let se nezakládá na pravdě. I v případě vynaložení vlastních finančních prostředků (tzn.nefinancování prostřednictvím úvěru) se návratnost pohybuje v rozmezí 10 – 12 let.

Závěrem bychom chtěli naše zákazníky ujistit, že dle dlouhodobých průzkumů a analýz je cenová úroveň námi dodávané služby pod průměrem cen v České republice (při výrobě ze zemního plynu). Ani toto nás však neuspává a neustále hledáme další možné úspory a možnosti zefektivnění výroby tepla tak, abychom našim zákazníkům mohli poskytnout kvalitní a cenově přiměřenou službu.

 

Vedení společnosti