logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Instalace zařízení na spalování biomasy

Instalace zařízení na spalování biomasySlavnostní zahájení projektu „Instalace zařízení na spalování biomasy na kotelně K7 – U Hřbitova 21 v Jihlavě"

Dne 6.6.2011 byl za účasti zástupců Statutárního města Jihlavy v čele s panem primátorem Jaroslavem Vymazalem a zástupců rakouské energetické společnosti Energie Steiermark, předsedou představenstva panem Olafem Kieserem a panem Oswinem Koisem, oficiálně zahájen projekt "Instalace zařízení na spalování biomasy na kotelně K7-U Hřbitova 21 v Jihlavě".

Dalšími účastníky slavnostního aktu byli zástupci dozorčí rady Jihlavských kotelen, a to jak české, tak rakouské strany, zástupci generálního dodavatele společnosti Tenza, a.s., zástupci hlavních subdodavatelů, společnosti TTS Třebíč a společnosti KRONOSPAN.

Oficiální program obsahoval proslovy zástupců vlastníků společnosti, zástupců společnosti Jihlavských kotelen a generálního dodavatele. Samotný akt zahájení byl zpečetěn podpisem Smlouvy o dílo mezi Jihlavskými kotelnami a generálním dodavatelem, společností Tenza a.s. Na závěr oficiálí části byl předsedou představenstva Energie Steiermark předán primátorovi Statutárního města Jihlavy dar - elektrokolo, jako projev velmi dobrých vztahů a spolupráce mezi oběmi stranami a zároveň jako symbol nových trendů v oblasti alternativní energetiky.

Výtah hlavních technicko-provozních parametrů projektu:

Výrobce kotle ..........................................TTS Třebíč

Výkon kotle .............................................3 MW

Spotřeba paliva (max. výkon)..................1,59 t/hod

Tepelná účinnost ......................................85%

Palivo-dřevní hmota (štěpka):

Frakce - 30% ........................................kůra

          - 70% ........................................zelená štěpka(těžební zbytky z lesa)

Vlhkost ....................................................35-60%

Výhřevnost ..............................................8 MJ/kg

Provozní parametry:

Provozní režim ........................................předpoklad - pouze topná sezóna

Zavážecí režim paliva .............................3 x za týden (mimo svátků, S, N)

Faktory, které rozhodly o realizaci projektu:

  • Diverzifikace palivové základny - skutečnosti z konce roku 2009 v návaznosti na omezení dodávek plynu. Jako jediná kotelna z výrobního portfolia Jihlavských kotelen bude schopna zajistit dodávky tepla bez plynu.

  • Stabilizátor ceny tepla - předpoklad příznivějšího vývoje ceny dřevní hmoty oproti vývoji cen na trhu se zemním plynem.

  • Alternativní řešení modernizace technologické části kotelny - stávající kotlové jednotky jsou v provozu 20 let.

  • Zhodnocení celé nemovitosti - místo bývalého objektu uhelny bude postavena nová velkokapacitní hala na menším půdorysu.

  • Lokalizace projektu - jedna z mála lokalit, kde takovýto projekt lze realizovat.

  • Ekologický faktor - realizací tohoto projektu bude zásadním způsobem na této kotelně omezena tvorba skleníkového plynu, tedy CO2.

 

Fotodokumentace instalovaného zařízení

Fotodokumentace ze slavnostního zahájení projektu

 

Vedení společnosti.