logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Cena tepla 2009 [5.1.2009]

Cena tepla 2009 [5.1.2009]

Jihlavské kotelny pro rok 2009 zvyšují cenu tepla.


          S touto realitou se bohužel seznámili naši odběratelé tepla v návaznosti na nové kalkulace tepla pro rok 2009. Protože mnohá média informovala o tom, že se cena plynu pro rok 2009 nemění,  je na řadě otázka „Proč  teplo zdražuje“?
          Cena tepla je stanovena dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu na celý kalendářní rok. Pokud se v průběhu roku změní cena plynu, do roční ceny tepla se promítá skutečnost spotřeby plynu za nižší  ceny a pouze část předpokládané spotřeby za vyšší ceny. Tím dochází k tomu, že kalkulovaná cena tepla pro celý kalendářní rok je nižší, než cena tepla z aktuální, skutečné ceny plynu.
           V průběhu roku 2008 došlo 4x ke zdražení ceny plynu, což v meziročním procentuelním vyjádření činí cca 30% a v korunovém o víc jak 80 Kč/GJ.

Pro lepší pochopení celé problematiky viz. následující grafické znázornění:
(vzorek náhodně vybraného kalkulačního místa – kotelny, ceny bez DPH)


Křivky 1 a 2 znázorňují vývoj ceny tepla v návaznosti na změnu ceny plynu v průběhu kalendářního roku. V prvém případě je cena tepla vypočtena  ze  skutečné ceny plynu, tak jak v průběhu roku dochází k jeho zdražování.
           V druhém případě (metodika stanovení roční ceny tepla) je každá změna ceny plynu přepočtena na průměrnou a z té je pak stanovena cena tepla, za kterou je následně vyúčtován celý kalendářní rok.
           Na začátku roku 2008 byla stanovena cena tepla z aktuální ceny plynu. Tak jak docházelo v průběhu roku 2008 ke zdražování  plynu, docházelo i ke zvětšování  rozdílu mezi  cenou tepla z aktuální ceny plynu a průměrné ceny tepla pro rok 2008.

           Na začátku roku 2009 dochází opět ke spojení obou křivek tak, jak se dorovnal rozdíl mezi cenou tepla z aktuální ceny plynu a z průměrné ceny. A to je ten hlavní důvod, proč  dochází ke zdražování ceny tepla na rok 2009.

Na závěr je nutné podotknout jednu důležitou skutečnost.

          Zvýšení ceny tepla pro rok 2009 je pouze a jen z důvodu zvýšení ceny plynu z roku 2008 a zvýšení ceny el. energie na rok 2009. Fixní náklady jako jsou mzdy, odpisy, opravy, revize, režie, včetně zisku jsou pro rok 2009 nižší v porovnání s rokem 2008.

Graf s vývojem variabilních a fixních nákladů (přepočteno na jednotku tepla),   potvrzuje pravdivost našeho tvrzení a jasně definuje příčiny zvýšení ceny tepla.

Vzhledem ke složitosti problému nás v případě zájmu neváhejte kontaktovat.
(kontakty: tel.:736626125, e-mail:sekretariat@kotelny.ji.cz, internet: www.jihlavskekotelny.cz)

 

                                                                                                                              Vedení společnosti