logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Vývoj nákladů v ceně tepla [24.2.2009]

Vývoj nákladů v ceně tepla

Hlavní faktory ovlivňující cenu tepla.

          Hlavním faktorem ovlivňující cenu tepelné energie je vývoj ceny variabilních nákladů, především ceny plynu. Dalším a již méně významným faktorem je cena elektrické energie. Navíc u nákladové položky plynu dochází v průběhu roku ke změnám jednotkové ceny, což v ročním zúčtovacím období  znamená přepočet do tzv. průměrné ceny plynu, která se použije pro konečný výsledek této nákladové položky. U ostatních nákladových (fixních) položek platí pravidlo, že  při vyúčtování tyto náklady můžou být shodné s cenovou kalkulací ze začátku roku nebo nižší. Vyšší být v žádném případě nemůžou. Kontrola je tady velmi jednoduchá – porovnejme kalkulaci na začátku kalkulačního období s kalkulací skutečných nákladů na konci roku a hned máte důkaz o pravdivosti tohoto tvrzení.

Na grafu je znázorněn vývoj ceny plynu za jednotlivé odběrové kategorie, od JMP a.s., včetně nižší cenové úrovně  nového dodavatele plynu od  roku 2008 (jen u velkých odběrů).


 

Z tohoto grafu je patrný objem - podíl variabilních a fixních nákladů.


 

Na  grafu je znázorněn vývoj variabilních a fixních nákladů, včetně ceny tepelné energie.


Z výše uvedené grafiky je patrná velká závislost ceny tepla na vývoji především variabilních nákladů. Vývoj fixních nákladů má ustálený charakter.

Z výše uvedeného je patrné, že největší pozornost je a nadále bude zaměřena především na oblast variabilních nákladů.

Společným cílem výrobce a dodavatele tepelné energie na straně jedné a  odběratele na straně druhé, musí být realizace takových opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti. Protože jedině společným aktivním přístupem k dané  problematice se může podařit snížit energetické náklady na přiměřenou úroveň.

S konkrétními výsledky  vyplývajícími z úsporných opatřeních ve smyslu dodatečného zateplování objektů, výměny oken, ale i zvyšováním účinnostních parametrů, s minimalizací  ztrát na straně výroby a distribuce, budete seznámeni v dalším informačním bloku.

 

                                                                                                                             Vedení společnosti