logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Vyúčtování tepla za rok 2010

Vyúčtování tepla za rok 2010

Vyúčtování ceny tepla za rok 2010

 V těchto dnech se do rukou našich odběratelů dostává vyúčtování nákladů na vytápění a dodávku tepla pro ohřev vody za rok 2010.

Co se spotřebovaného množství tepla týká nebyl tento rok pro naše zákazníky příliš příznivý. Přestože řada odběratelů provedla energeticky úsporná opatření ve smyslu zateplování obvodového pláště, výměny oken, instalace měřičů v jednotlivých bytech, bylo odebráno větší množství tepla než v roce předcházejícím. Důvodem jsou především klimatické podmínky. Chladnější počasí v začátku roku, zahájení topné sezóny již 1.září a studený prosinec znamenaly požadavky na větším objem dodaného tepla.

Dobrou zprávou pro odběratele byla cena tepla. Naší společnosti se podařilo pro rok 2010 vyjednat výrazné snížení ceny zemního plynu, fixní resp.stále náklady společnosti vzrostly oproti roku 2009 o méně než 1%. Toto byly dostatečné důvody pro nižší cenu tepla než v roce 2009. Pokles dosáhl na řadě míst více než 10%.

A právě nižší cena tepla eliminovala vyšší náklady na vytápění a dodávku tepla pro ohřev vody, které by jinak vznikly díky vyšší spotřebě. Na základě vyúčtování můžeme konstatovat, že průměrný náklad na vytápění včetně přípravy teplé vody nepřesahuje u 3 pokojového bytu cca 16 000,- Kč. Dovolíme si tvrdit, že tato hodnota zdaleka nedosahuje průměrného nákladu na dodávku tepelné energie v České republice, což dokládají již zpracované dílčí výstupy z  energetických statistik, kde naše společnost v porovnání finanční náročnosti konkuruje skupině výrobců tepla z uhlí a ne velké skupině výrobců tepla z plynu.. Tato skutečnost je i pro samotné zpracovatele předmětných statistik velkým překvapením. 

 

Co nás čeká v roce 2011?

Pro rok 2011 jsme zvýšili cenu tepla cca o 3%. Jedná se však o cenu kalkulovanou, která slouží především pro stanovení zálohových plateb. Skutečnou cenu budeme znát až po vyúčtování roku 2011 tzn., na začátku roku 2012.

Přestože při vyúčtování ceny tepla za rok 2010 nevznikly vysoké nedoplatky, hodláme ještě ve větší míře analyzovat vývoj spotřeby tepla v průběhu roku u jednotlivých odběratelů. Cílem by mělo být upozorňovat na možné problémy při vyúčtování a vznik nedoplatků tak, aby odběratel měl dostatek času zareagovat.

Zároveň v současné době mapujeme jednotlivá odběrná místa ve smyslu provedených energeticky-úsporných opatření. Motivem je možnost efektivního srovnání náročnosti na dodávku tepla, která ve svém důsledku určuje celkové náklady.

V nejbližších letech již nelze očekávat masový trend bytové výstavby, a proto naše marketingové aktivity hodláme ještě více směřovat do oblastí rekonstrukcí či modernizací tepelného hospodářství potenciálních odběratelů. Nabízíme tedy nejen zkušenosti v oblasti provozování tepelných zařízení včetně výhodných cenových podmínek, ale v neposlední řadě i zajištění modernizace domovních kotelen bez jakékoli finančních spoluúčasti majitele.