logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Vyúčtování tepla - kalendářní rok 2012

Vyúčtování tepla - kalendářní rok 2012

Souhrn roku 2012 z pohledu vyúčtování nákladů za teplo byl ovlivněn celou řadou skutečností. Tou vyloženě nemilou pro zákazníky bylo pochopitelně zvýšení DPH z 10 % na 14 % a také nárůst ceny zemního plynu o více než 9 %.

Křivka v tomto směru vzrostla i přesto, že se uskutečnilo vícekolové výběrové řízení na dodavatele zemního plynu. Na druhou stranu však odběratelé sáhli k velkým úsporným energetickým opatřením - například k zateplování domů či výměně oken. V řeči čísel to znamená, že ačkoliv byly klimatické podmínky loni chladnější než v předchozím období, a to zhruba o 8 %, spotřeba tepla v Jihlavě dosahovala stejné hodnoty jako v roce 2011.

Z pohledu zákazníků lze konstatovat, že průměrné zvýšení nákladů bytové jednotky činilo meziročně cca. 6,3 %, tedy asi 900 korun. Výše této sumy se ale samozřejmě odvíjí od velikosti bytu a energetického chování každého odběrného místa.

Detailní analýza odběratelského portfolia také jednoznačně ukazuje na efektivní směr využití energie. Na příkladě dvou totožných bytových domů v jedné lokalitě je zřejmá odlišnost energetické náročnosti na vytápění a tím i významný rozdíl nákladů jednotlivých bytových jednotek.

Mezi domem, jehož obvodové zdi byly zatepleny a okna vyměněna, a domem, který k podobným zásahům nepřikročil, činí rozdíl nákladů na 1 m2 vytápěné plochy až 160 korun.

Dá se říci, že rozdíl mezi srovnávanými náklady se pohybuje od 20 %, v některých případech až 45 %. Shrnuto, podtrženo – do úsporných opatření se investovat vyplatí. 

  Dům 1 Dům 2
  - zateplení obv. zdí, výměna oken
Náročnost vytápění 0,536 GJ/m2 vytápěné plochy 0,254 GJ/m2 vytápěné plochy
Náklad na 1m2 vytápěné plochy 304 Kč 144 Kč
Náklad bytové jednotky 1+1 (45 m2) 13 680 Kč 6 480 Kč
Náklad bytové jednotky 2+1 (57 m2) 17 328 Kč 8 208 Kč
Náklad bytové jednotky 3+1 (72 m2) 21 888 Kč 10 368 Kč
     
     
  Dům 1 Dům 2
náročnost 0,536 0,254
průměrný náklad vytápění na byt.jednotku 17 704 Kč 8 405 Kč