logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Centrální dispečink kotelny U Hřbitova 21

Centrální dispečink kotelny U Hřbitova 21

Všechny kotelny a předávací stanice Jihlavských kotelen jsou monitorovány a ovládány centrálně z jednoho místa. Jeho provoz nám přiblížil Ing. Pavel Rychetský, vedoucí technického úseku.

 

Co všechno můžete ovládat a kontrolovat ze svého pracoviště?

Dispečer na své obrazovce vidí všechny kotelny, vidí jejich stav, zda dálkově komunikují, a potom se může podívat na jednotlivé kotelny detailně, vidí stav předávacích stanic a je schopen na jakékoliv z nich změnit její parametry, tedy nastavit jednotlivé hodnoty, které se udržují či aktualizují dle zákazníkova přání. Předávací stanice většinou odpovídá například jednomu vchodu bytového domu a dispečer může ovlivnit nejen teplotu užitkové vody.

 

Jak probíhalo ovládání tepelné soustavy dříve?

V kotelnickém pravěku byl v každé kotelně topič, který podle toho, jak se vyspal, tak přiložil... To je samozřejmě jen dřívější převládající pocit, topič v tom byl většinou nevinně, dovezli mu napřiklad mokré, nebo dokonce zmrzlé uhlí, které musel rozbíjet, aby vůbec mohl přiložit. Pak přišla plynofikace, poslední kotelna naší firmy v ulici Vrchlického byla plynofikována v roce 1991. I poté byl ale v každé kotelně topič, který kotelnu spouštěl a rúznými ventily ovládal, přičemž mohl mít na starosti i víc kotelen včetně svého okrsku distribučních stanic, které obcházel. Od roku 1996 se začalo přecházet k montážím na dálku ovládaných předávacích stanic, první proběhla v lokalitě U Hřbitova.

 

Kolik zaměstnanců se nyní stará o provoz a zajišťuje poruchovou službu?

Nyní máme čtyři dispečery, kteří se ve směnách  střídají. Další člověk se stará o kvalitu vstupní vody, která je zbavena kyslíku a odpovídá kvalitě kotelní vody dle ČSN, je též změkčena a zbavena vápníku, aby nedocházelo k zanášení přenosové soustavy. Druhou částí jeho práce je obsluha kotle na biomasu. Potom máme čtyři udržbáře, jeden z nich každé ráno vyrazí do terénu a zkontroluje našich řádově 40 zdrojů, ostatní zajišťují běh a údržbu předávacích stanic a kotelen. Kromě toho vždy jeden drží pohotovost a na pokyn dispečera odstraňuje závady. Na případné instalatérské poruchy pak máme naslouvanou externí firmu.

 

Jak může zákazník upozornit na závadu?

Na každé předávací stanici je vyvěšena tabulka s telefonními čísly, kontaktní údaje jsou i na webu www.jihlavskekotelny.cz, a zákazník může telefonicky či emailem kontaktovat dispečink.

 

Jaké problémy mohou nastat?

Většinu problémů se snažíme zjistit dříve než naši odběratelé, dispečer neustále projíždí data z jednotlivých předávacích stanic a dalších míst a vysílá techniky či údržbáře, pokud se jedná o lokální problém, třeba netopící radiátor, to z našeho pracoviště zjistit nemůžeme, každopádně za zákazníkem přijedeme a na místě zjišťujeme. Závada v těchto případech bývá nejčastěji ve špatně odvzdušněném radiátoru nebo zalehlém termostatickém ventilu, potom, pokud se nejedná o naše zařízení, doporučíme obrátit se na příslušné odborníky.

Držíme si sklad obvyklých náhradních dílů pro předávací stanice, můžeme pak reagovat v akutních záležitostech velmi rychle.

 

Může odběratel požadovat i nějaké další služby, které nemá ve smlouvě?

Každý dům nebo jiný odběratel tepla si může své parametry upravit, a dispečer je schopen na základě telefonického kontaktu s pověřenou osobou zákazníka v reálném čase individuálně změnit dodávku tepla dle aktuálních požadavků.

 

 

Jste schopni pokrýt poptávku i v případě, kdyby všichni vaši zákazníci požádali o přitopení najednou?

To se nám samozřejmě ještě nestalo. Když je totiž velký mráz, je většinou jasno, svítí sluníčko, které domy ohřívá. Volají pak jen jednotliví zákazníci, jejichž domy jsou zakrytě napřiklad stromy či mají okna na sever. Naopak nejhorší pocitová teplota je kolem nuly, kdy je vlhko a vlezlo, pak je požadavků více.

 

Topná sezóna již probíhá, ale jak je to s přípravou na ni, jaká jsou vaše doporučení?

Připravit se už v létě prohlídkou topného systému, odstranit netěsnosti, odvzdušnit soustavu. Zákazníci tak předejdou případným problémům, kdy závadu objeví až v zimě, což bývá nepříjemné, neboť vypuštění topné vody z celého domu nějaký čas trvá a po tuto dobu samozřejmě nemůžeme dodávat teplo. Provádět tedy pravidelnou údržbu a třeba pravidelně pohybovat s uzávěry na topení.

My přes léto též provádíme údržby a revize svých zařízení, protože v našem případě zima nikdy nevynechá otázku, co jsme dělali v létě.