logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Instalace elektrofiltru na kotelně U Hřbitova 21

Instalace elektrofiltru na kotelně U Hřbitova 21V článku „Modernizace kotelny U Hřbitova 21 pokračuje“, jsme Vám slíbili, že přineseme více informací o instalaci elektrofiltru na této kotelně.

V roce 2014 bude ukončena velmi rozsáhlá a časově i finančně náročná modernizace kotelny U Hřbitova 21. Celý projekt byl rozdělen do tří etap:

  I. etapa - instalace zařízení na spalování biomasy byla zahájena v roce 2011,

 II. etapa - modernizace strojní části kotelny a úprava předávacích stanic v bytových

                 domech pokračovala v roce 2013 a

III. etapa - instalace elektrofiltru s předpokladem zahájení a ukončení v roce 2014.

Ano, začalo to vše již v roce 2011, kdy bylo nainstalováno a listopadu téhož roku spuštěno do provozu zařízení na spalování biomasy – dřevěné štěpky.  Od samého začátku byly otevřeně prezentovány kromě převládajících pozitiv také negativa, které tento projekt sebou přináší, a jak tyto nežádoucí vlivy budou v dalších krocích eliminovány.  

            Jedná se především o emise tuhých látek, které při spalování dřevní štěpky vznikají a při určitých klimatických podmínkách mohou určitým způsobem zatěžovat okolí. 

Účinným opatřením proti tomuto nežádoucímu vlivu je filtrační zařízení, přičemž v našem případě se bude jednat o elektrický odlučovač tuhých látek, který bude nainstalován do spalinové cesty mezi bio kotlem a komínem. Pro lepší představu několik údajů na porovnání.

Emisní parametr tuhých látek (TZL): 

Stávající právní norma – platí do 31. 12. 2017

Mezní (max.) limit TZL

250mg/m3

Naměřená hodnota za kotlem - bez  e-filtru

150 mg/m3

Nová právní norma – účinná od 1. 1. 2018

Mezní (max.) limit TZL

50mg/m3

Požadovaná hodnota po instalaci e-filtru

20mg/m3

 

Už z výše uvedených parametrů v tabulce vyplývá, že společnost k dané problematice přistupuje velmi zodpovědně, což dokládají požadované výstupní parametry ze zařízení, které budou splňovat ještě přísnější limity, než stanovuje zákon.  Jsem přesvědčen, že po ukončení této poslední etapy a tedy dovršení celého časově a finančně náročného modernizačního procesu, bude centrální kotelna K7 – U Hřbitova 21 energetickým zdrojem, který bude nositelem všech požadavků dnešní doby s prioritním důrazem na ochranu životního prostředí.