logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Služby > DODÁVKA TEPLA

Dodávka tepla (výtah z vyhlášky 194/2007 Sb.) 

Otopné období začíná od 1. září a končí 31. května následujícího roku.

 

Zahájení vytápění.

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná  denní  v příslušném místě a lokalitě poklesne pod + 13o C ve dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení  této teploty nad + 13o C pro následující den.

 

Ukončení vytápění.

Vytápění bytů  a  nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad + 13o C ve 2 dnech po sobě následující a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího  tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod + 13o C se vytápění obnoví.

 

Jiný režim dodávky tepla pro otop lze sjednat samostatnou dohodou mezi dodavatelem tepla a odběratelem.

 

 

Sjednání jiného režimu dodávky tepla:

  • Trvalá změnazměna smlouvy,
  1. změna parametrů
  2. dlouhodobá dodávka množství tepla
  3. změna provozního režimu

Tuto změnu je nutno řešit uzavřením dodatku ke Smlouvě o dodávce tepla. Na Jihlavských kotelnách s.r.o., Havlíčkova 111, Jihlava.

 

  • Krátkodobá změna -  je určena pro přechodné období jaro, podzim
  1. Jedná se o změnu topení v přechodném období (jaro, podzim) nebo krátkodobé přitápění v letním období).
  2. Tuto službu nabízí Jihlavské kotelny s.r.o. nad rámec vyhlášky.
  3. Cílem je dosáhnout  operativní spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem.

 

 Pověřený zástupce domu  vyplní formulář požadavku změny formou  e-mailu vznese požadavek  změny  na

( platnost  po dobu sjednanou  ve formuláři Krátkodobé změny . Po uplynutí této doby přechází provoz do původního sjednaného smluvního režimu)

 

 

Dispečink Jihlavských kotelen, Havlíčkova 111, Jihlava:  

 

  • Tel.: 567300807         
  • Mobil: 603105685   

 

Příslušný dispečer zaeviduje požadavek odběratele a upřesní způsob jakým se změna  operativně uskuteční.

 

Formulář pro krátkodobou změnu – klikněte  zde