logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Služby

NAŠE SLUŽBY

 

 

 

 

 

Společnost JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. nabízí širokou škálu služeb spojených s výrobou a distribucí tepla, teplé vody a chladu. Společnost splňuje všechny legislativní náležitosti pro výrobu a distribuci tepelné energie a to, jak na centrálních kotelnách, tak na individuálních domovních kotelnách. Je také vlastníkem licence na výrobu el. energie. Provoz energetických zařízení je zajišťován na kotelnách, které jsou v majetkovém portfoliu společnosti, popř. je provoz zajišťován na základě nájemních či mandátních smluv.

 

Společnost  nabízí vedle zajištění provozu kotelny, výroby a rozvodu tepla také financování nových energetických zařízení.

V průběhu topné sezóny, ale i v rámci posezónních servisů se mohou objevit náznaky špatného stavu topného zařízení, resp. může být již provoz takového zařízení energeticky více náročný, tedy i finančně. V takovém případě je na místě uvažovat o modernizaci či výměně. Vzhledem k tomu, že ne všechny samosprávy mají dostatek finančních prostředků ve fondu oprav, neboť již využily úvěrových prostředků k financování jiných projektů, nabízí naše společnost analýzu možností řešení daného problému.

  • V případě, že se  objekt nachází v blízkosti teplovodní sítě některé z našich blokových kotelen, je potřeba posoudit zejména variantu připojení k centrálnímu zásobování teplem. V daném objektu bude instalována předávací stanice, která je součástí distribuční soustavy dodavatele tepla. Tato stanice je zcela autonomním samostatným zařízením, zákazník si tedy sám určuje režim vytápění a rozhoduje o době dodávek tepla a teplé vody.
  • Pokud se objekt nenachází v dosahu teplovodní sítě, instaluje se nové výrobní zařízení - technologie domovní kotelny. I v tomto případě je na náklady Jihlavských kotelen provedeno technické zhodnocení objektu instalací nové technologie. Domovní kotelna je nedílnou součástí objektu a také jeho majetkem. Naše společnost si tuto technologii pouze pronajme a zajišťuje dále výrobu tepla a teplé vody.

Pro potenciálního zákazníka neznamená smluvní vztah s naší společností žádné investiční náklady.

 

Co zákazník získá? 

1)         Nepřetržitý monitoring provozu zařízení z centrálního dispečinku.

2)         Okamžitý zásah v případě jakékoli poruchy, v nejlepším případě tak, aby to zákazník ani
            nepoznal.

3)         Záruka odbornosti v oblasti servisu, údržby a oprav zařízení.

4)         Převzetí odpovědnosti za plnění všech legislativních povinností ve vztahu k nutným revizím 
            a měřením.

5)         Komplexní energetický management, odborné řízení energetického provozu,
            vyhodnocování. Energetická analýza je u každého odběrného místa prováděna
            již od roku 1996.

6)         Na základě požadavku zákazníka bezplatné měření teploty v bytech.

 

Všechny tyto činnosti jsou prováděny v rámci zajištění komplexní energetické služby pro naše odběratele. Náklady na tyto činnosti však v žádném případě nezvyšují cenu tepla. Díky velikosti našeho odběratelského portfolia a ročním spotřebám vstupních energií dokážeme vysoutěžit významně nižší ceny těchto komodit, a tím udržet cenu tepla pod úrovní konkurence.