logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Služby > MODERNIZACE

Služby spojené s realizací a financováním projektu

Jihlavské kotelny nabízejí partnerství v souvislosti s financováním energetických zařízení, které je ve vlastnictví odběratele. K tomuto dochází na základě:

  • Nájemní smlouvy na nebytový prostor (původně umístěna domovní kotelna) se záměrem instalace domovní předávací stanice s napojením na centrální systém.
  • Nájemní smlouvy na původní technologii domovní kotelny se záměrem modernizace této kotelny, která i po investici zůstává v majetku vlastníka objektu.

 U obou případů společnost financuje modernizaci (technologie, domovní kotelny), při čemž platí:

  • Provoz kotelny je zajišťován společností JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. (do ceny tepla se promítají roční odpisové hodnoty investice – odpisová doba na 15 až 20 let).
  • Nájemní smlouva obsahuje i podmínky předčasného ukončení nájemní smlouvy formou finančního vypořádání ve výši neodepsané účetní zůstatkové hodnoty (odpisový plán je součástí nájemní smlouvy).

Co získá zákazník:           

  • Garanci bezpečného a spolehlivého zajištění provozu
  • Odzkoušenou a prověřenou technologii v oblasti energetiky
  • Rovnoměrné splácení investice ve formě služby za provoz
  • Financování bez rizik
  • Zhodnocení svého majetku