logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Letní období vybízí k opravám a rekonstrukcím

Letní období vybízí k opravám a rekonstrukcím

Blíží se ta část roku, během které není potřeba byty ani domy vzhledem ke klimatickým podmínkám vytápět. Pro Jihlavské kotelny to ovšem v žádném případě neznamená nástup času nicnedělání. Naopak, právě v tomto období přichází nejvhodnější doba na rekonstrukce a opravy, na něž během zimní sezony nebyly v krajském městě Vysočiny vhodné podmínky.

Například během loňského roku se v mimotopném období konala rekonstrukce systému lokality kotelny U Pivovaru 14 (viz. fotografie). Kotelna zajišťuje teplo a teplou vodu do bezmála 500 bytů.

Základem modernizace je změna a doplnění stávající technologie tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti. Vyrobit a dodat stávající objem tepla s menším objemem spotřebovaného plynu. V praxi znamená, vyrobit stejné množství tepla s nižšími náklady. 

Vlastní realizace spočívala v tom, že k plynovým kotlům byly nainstalovány spalinové výměníky, které efektivně využívají tepelnou energii ve spalinách a tak se zvýší účinnost výroby tepla přes 90 %. Modernizací strojní části na kotelně bylo dosaženo nižších tepelných ztrát, nižších nákladů za čerpací práce apod. Nedílnou součástí tohoto projektu byla výměna předávacích stanic v jednotlivých napojených objektech. Nové předávací stanice musí splňovat kromě požadavků na nižší energetické náklady i zvýšení komfortu pro zákazníka. Jejich konstrukce musí být taková, aby do bytového objektu bylo dodáváno jen tolik energie, kolik je potřeba a aby tato energie byla co nejefektivnějším způsobem objektu předána (viz. graf). Tento projekt byl finančně podpořen ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

V roce 2012 byly zahájeny přípravné práce na dalších dvou investičních projektech.

Jedná se o projekt „Modernizace kotelny U Hřbitova 21 – II. etapa a připojení nového bytového domu – Klavírka na centrální systém kotelny Nad Plovárnou 5a“.

 

Další aktivity v tomto mimotopném období využívají Jihlavské kotelny k nejrůznějším opravám, revizím a preventivním prohlídkám v plánovaných objemech tak, aby všechna energetická zařízení byla ve 100 % stavu připravena na další topnou sezonu.