logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Výběrové řízení na dodavatele plynu u Jihlavských kotelen

Výběrové řízení na dodavatele plynu u Jihlavských kotelen

Vzhledem k tomu, že více než 50 % nákladů tvoří cena paliva, v našem případě plynu, tak i Jihlavské kotelny, s. r. o., každoročně vypisují výběrové řízení na dodavatele této energie s cílem co nejvíce tento náklad snížit.

Vše začíná na stole energetika společnosti, kde se sestaví podmínky Jihlavských kotelen pro vypsání žádosti o nabídku na dodávku zemního plynu a kompletní seznam všech odběrných míst s jejich identifikačním číslem (tzv. EIC kód) a s měsíčními spotřebami zemního plynu včetně jejich maximálních denních odběrů pro určení stálých platů.

Po schválení tohoto podkladu jednateli společnosti dochází k výběru firem, zabývajících se dodávkou plynu, které budou osloveny. Při tomto výběru je brán zřetel na stabilitu, zkušenost a v neposlední řadě i na vystupování a jednání jednotlivých manažerů. Poté jsou rozeslány žádosti o nabídku elektronickou poštou s přesným datem a hodinou, kdy musí být nabídka předložena.

V současné době existuje mnoho variant nákupu plynu, avšak Jihlavským kotelnám se osvědčil nákup přímo z burzy takzvanou „EEX formou Postupného nákupu“, čímž odpovědnost za cenu komodity přechází na příslušné pracovníky kotelen. Tím se dostáváme k vlastnímu průběhu výběru. Cena za regulované platby je platná dle ceníku Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a je pro všechny odběry včetně domácností stejná. Cenu za komoditu si naše firma hlídá přímo na burze EEX v systému online sledování, vede si statistiky pohybu této položky, a pokud možno v nejpříhodnější dobu uskutečňuje nákup, přičemž v podmínkách pro dodavatele je zahrnuta možnost uskutečnit až 12 nákupů za rok. Ty se provádí buď na rok, na kvartál, na jednotlivé měsíce, nebo různými kombinacemi, které mají svá pravidla, a každá poptávaná firma je uvádí ve své nabídce.

Celé výběrové řízení se týká „Ceny za obchod“ a „Ceny za ostatní služby dodávky“. Zde při jednokolovém výběrovém řízení dochází k porovnání jednotlivých přidaných hodnot dodavatele a k posouzení jejich „Obchodních podmínek“. Z toho všeho vyjde jeden dodavatel, se kterým je uzavřena smlouva na dobu jednoho roku.

Tolik zjednodušeně a srozumitelně o postupu výběrového řízení na dodavatele plynu pro Jihlavské kotelny, s. r. o..