logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Otopné období

Otopné období

Otopné období začíná od 1. září do 31. května následujícího roku dle vyhlášky 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod + 13 ̊C ve dvou dnech po sobě následujících a není předpoklad zvýšení této teploty v následujících dnech. Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se stanoví z venkovních teplot v 7:00, 14:00 a 21:00 se počítá dvakrát.

V letošním roce začala sezóna 12. 9. 2013, neboť průměrné venkovní teploty dosáhly těchto hodnot: 8. 9. – 16,3  ̊C, 9. 9. – 14  ̊C, 10. 9. – 12,6  ̊C, 11. 9. - 12,5 ̊C a 12. 9. – 11,9 ̊C.

Teplota radiátoru je závislá na venkovní teplotě a její závislost je daná smlouvou odběratelem tepla. Jestliže odběratel tepla požaduje zahájení či ukončení otopného období je možno si tuto službu individuálně objednat prostřednictví pověřeného zástupce pro každé odběrné místo zvlášť.

Ukončení vytápění bytů a nebytových prostor se přeruší v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad + 13 ̊C ve dvou dnech po sobě následujících. V případě souhlasu nejméně 2/3 konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky. V průběhu otopného období jsou byty v době od 6:00 do 22:00 vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly cca 20 ̊C (příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb.) např. u trvale užívaných obývacích místností (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.).

Dodávka teplé vody je celoročně, tak aby na výtoku u spotřebitele byla 45 – 60 ̊C. Denně nejméně v době od 6:00 do 22:00 hod. Naše technické a zásobovací podmínky umožňují dodávku v jednotlivých odběrných místech individuálně tzn. i 24 hodin denně.