logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Rozhovor s panem Ing. Mag. Klausem Barthlem

Rozhovor s panem Ing. Mag. Klausem Barthlem

Rozhovor s panem Ing. Mag. Klausem Barthlem – zástupcem koncernu Energie Steiermark v dozorčí radě Jihlavských kotelen, s.r.o.

1.      Proč investoval koncern Energie Steiermark AG v Jihlavě?

V roce 2000 bylo vypsáno městem Jihlava výběrové řízení na „vstup strategického partnera“ do společnosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.. Jelikož byl tento projekt vzhledem k poloze města a stavu tepelného zásobování pro koncern Energie Steiermark AG velmi zajímavý, předložili jsme nabídku a výběrové řízení vyhráli. Spolupráce s tehdejší městskou radou byla velmi konstruktivní a mimo to v  Jihlavských kotelnách vládly velmi příznivé poměry.

2.      Jaké zkušenosti má Energie Steiermark AG s obchodním partnerem – městem Jihlava?

Zkušenosti s naším obchodním partnerem se dají popsat jednoduše - velmi pozitivní. Spolupráce mezi představiteli města a zástupci Energie Steiermark AG je velmi pozitivní ve smyslu dalšího zdokonalování společnosti Jihlavské kotelny s.r.o.. Koncern Energie Steiermark AG a společnost Jihlavské kotelny, s.r.o. jsou začleněny v plánu města do dalšího rozvoje v oblasti zásobování teplem. Aktuální investiční záměry společnosti jsou plně v souladu s plány Města a kontrolními orgány společnosti (valné hromady a dozorčí rady).

3.      Jaké jsou další cíle Energie Steiermark AG jako spoluvlastníka Jihlavských kotelen, s.r.o.?

Naším hlavním cílem je zabezpečit dodávky tepla pro občany města Jihlavy za přijatelnou cenu. Dalším cílem je rozvoj tepelného hospodářství a mimo to zajištění dlouhodobé ekonomické stability, abychom byli v budoucnu schopni nabídnout našim zákazníkům více energetických služeb, jako je například uzavírání nových smluv na dodávku tepla, poradenských služeb pro oblast úspor tepla, monitorování energie apod.

4.      Jaký je váš názor na problematiku energie z obnovitelných zdrojů v Jihlavě? Tento trend považujeme za velmi pozitivní a společnost již v této oblasti hodně udělala. Více než 10% tepla je aktuálně vyráběno z biomasy. V současné době zřizujeme pilotní projekty solárních systémů pro ohřev teplé užitkové vody. Tyto aktivity jsou realizovány ve spolupráci se zákazníky.

5.      Jaké jsou Vaše další projekty pro společnost Jihlavské kotelny s.r.o.?

K dalším projektům patří především: připojení dalších nových bytových objektů, zřízení solárních zařízení na ohřev teplé vody, výstavba elektrofiltru kotle na spalování biomasy K7, U Hřbitova 21 na snížení emisí, další modernizace zařízení pro zásobování teplem včetně financování zařízení, která se nachází v cizím vlastnictví, jako jsou např. smlouvy o contractingu (contracting=forma a způsob financování), rozšíření nabídky energetických služeb na základě výsledků průzkumu spokojenosti zákazníků, zlepšení monitoringu výrobních a distribučních systémů.

6.      Jak vidíte vývoj cen tepla v Jihlavě?

Tento trend vidím v podstatě pozitivně. Podařilo se nám udržet cenu tepla na stabilní úrovni. Toho bylo dosaženo jednak větším využitím biomasy, která je nakupována v regionu Vysočina a na druhé straně modernizací plynových kotelen, a s tím souvisejícím snížením používání fosilních paliv.Cena tepla od Jihlavských kotelen je dle údajů regulačního úřadu v celostátním srovnání jedna z nejnižších a našim cílem je tuto úroveň zachovat.  

7.      Jaké jsou klíčové oblasti společnosti Energie Steiermark AG v Rakousku?

SpolečnostEnergie Steiermark AG je dodavatel energií ve spolkové zemi Štýrsko v oblasti elektřiny, plynu a distribuci, případně výroby tepla. Mimo to Energie Steiermark AG poskytuje svým zákazníkům rozsáhlý sortiment služeb jako je zřízení a provoz kotelen na bázi contractingu, elektronická kontrola a monitoring, provoz podniku s elektrickou mobilitou s rozsáhlou základnou elektromobilů.

8.      Ve kterých zemích mimo České republiky a Rakouska je Energie Steiermark AG ještě aktivní?

Společnost Energie Steiermark AG je druhým největším dodavatelem tepla na Slovensku, kde je zastoupena firmou STEFE SK. Tato skupina provozuje tepelné hospodářství, popř. zařízení na zásobování teplem v 18 malých a středních městech na Slovensku a její sídlo je v Bánské Bystrici. Dále je Energie Steiermark AG obchodním partnerem třetího největšího podniku pro distribuci plynu ve Slovinsku a dále také obchodním partnerem společnosti čistíren odpadních vod v Mariboru.