logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > V Jihlavě a Třešti proběhla anketa

V Jihlavě a Třešti proběhla anketa

Na přelomu měsíce listopadu a prosince roku 2013 proběhl průzkum veřejného mínění u části obyvatel města Jihlavy a Třeště, kteří jsou zákazníky JIHLAVSKÝCH KOTELEN, s.r.o.. Průzkum byl realizován formou osobního rozhovoru (otázka – odpověď) na náhodně vybraném vzorku zákazníků – garantem projektu byla společnost TNS Slovakia.

Prvotní podnět pro realizaci průzkumu přišel od majoritního vlastníka společnosti Energie Steiermark AG z Grazu, kde jedním z důvodů byla skutečnost, že společnost Jihlavské kotelny je poslední společností z celé skupiny Energie Steiermark, kde tento projekt nebyl ještě realizován.  

Cílem  projektu nebylo jen vyplnění kolonek u příslušných přehledů a statistik, ale je to velmi důležitý materiál pro vlastníky společnosti, společnost samou a především pro její řídící management.

Jihlavské kotelny prodávají teplo za jednu z nejnižších cen v celorepublikovém porovnání segmentu společností, kde je teplo vyráběno z plynu. To pravda je a jsme na to právem hrdí. Je také pravdou, že cena, byť se říká „cena až na prvním místě“, by neměla být tím jediným kritériem spokojenosti a pohody. Chci věřit, že zde ještě existují další neméně důležitá kritéria, na základě kterých je možno porovnávat a hodnotit energetickou službu. Ano, je to často diskutovaná, ale mnohdy opomíjená kvalita, ale také rozsah poskytovaných služeb bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o službu energetickou či službu z jiných oblastí.

Naše společnost má jasně definované cíle a to, jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu. Všechny tyto záměry mají jedno společné: „ Snížení energetické náročnosti v oblasti výroby a distribuce tepelné energie a zlepšení kvality služeb pro zákazníky“.

Dílčí výsledky ankety potvrdily, že existují oblasti, kde společnost je velmi dobře hodnocená a přitom vždy existuje prostor ke zlepšení. V oblasti cen, což je samostatnou a velmi citlivou kapitolou, nikdy 100% spokojenosti nedosáhneme. Realitou je fakt, že výši ceny tepla zásadním způsobem ovlivňuje cena plynu, se kterou se obchoduje na burze a ta je ovlivňována faktory, které nikdo z nás neovlivní. Tím druhým negativním faktorem je skutečnost, že s plynem se obchoduje v „eurech“ a všichni víme, jakým způsobem se změnil kurz eura vůči koruně. Všechny tyto okolnosti mají vliv na cenu plynu a vše bude závislé, za jakou cenu nakoupíme plyn a s jakým kurzem.

Jsem přesvědčen, že musí být v zájmu nás všech, abychom hledali cesty jak zlepšit a zkvalitnit energetickou službu. Pokud se nám to podaří, bude to určitě pozitivní krok k dobré spolupráci a oboustranné spokojenosti.

Vladimír Nedvěd
jednatel společnosti