logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Pilotní projekt Jihlavských kotelen - solární předehřev teplé vody

Pilotní projekt Jihlavských kotelen - solární předehřev teplé vody

V dnešní době se stále více dostává do popředí využití alternativních zdrojů energie – energie z biomasy, z větru, ze slunce atd.

Jedna z možností využití energie ze slunce je solární předehřev teplé vody.

Energie ze solárních panelů ale nestačí k plnohodnotnému ohřevu teplé vody po celý rok a slouží hlavně k ohřevu vody v letních měsících a k předehřevu vody v přechodném období a v zimních měsících.

Teplota teplé vody na výtoku u spotřebitele musí být dle vyhlášky 194 /2007 Sb. v rozmezí 45o-60 o C (standardně je v Jihlavě ohřívána na 52 o C). Pokud teplota teplé vody ze solárního ohřevu je pod touto hranicí, musí být dohřívána na tyto parametry z centrálního zdroje tepla resp. domovní kotelny. To znamená, že instalace solárního zařízení, je vlastně instalace dalšího zdroje tepla do objektu a jeho ekonomickou výhodnost či nevýhodnost určují pořizovací náklady a vyrobená energie. Úspora ročních nákladů při solárním ohřevu je pouze za vstupní energii – plyn, který se nemusel k ohřevu vody použít.  Všechny ostatní náklady, které jsou zahrnuty v ceně tepla, zůstávají neměnné – odpisy stávajícího zařízení, náklady na revize, náklady na opravy, režie apod.

Vše je tedy odvislé od vyrobeného množství energie v solárním systému - zda úspora primární energie dokáže pokrýt náklady na investici po dobu životnosti.

Intenzita slunečního svitu v ČR je dle území rozdílná a tedy i vyrobené množství energie v solárním zařízení.

Rozdíl slunečního záření mezi jižní Moravou a Jihlavou je cca 10 % - je tedy důležité znát skutečné množství energie, které jsou schopny solární systémy v Jihlavě vyrobit.

Z tohoto důvodu se Jihlavské kotelny rozhodly zrealizovat 2 pilotní projekty na ohřev teplé užitkové vody pomocí solárního systému a zjistit, zda jsou v našem kraji ekonomicky výhodné, či nikoliv. Investice do solárního zařízení v takovémto případě plně hrazena Jihlavskými kotelnami.   Jako první, již uskutečněný projekt solárního ohřevu teplé vody je instalace na bytovém domě Březinova 126. Druhým pilotním projektem, který bude v letošním roce zrealizován, je instalace na nově stavěném domě na sídlišti Demlova. Následně plánují Jihlavské kotelny i další pilotní projekty na ohřev teplé vody pomocí alternativních zdrojů energie např. pomocí tepelného čerpadla či pomocí „fotovoltaiky“.

 

 

 

 

 

 

 

A jaké jsou první poznatky z instalace solárního zařízení v systémech centrálního zásobování tepla v Jihlavě?

Na základě projektových podkladů lze očekávat, že jeden m² solárního panelu dokáže za rok vyrobit přibližně stejné množství energie, jaká je obsažena v 75 m³ plynu. Při současných cenách zemního plynu je tedy odhadována návratnost investice do solárního zařízení cca 25 let.

Vše ale bude záležet na skutečné výrobě energie ze solárního zařízení a na budoucích cenách zemního plynu. Také se budou pravděpodobně v budoucnosti snižovat i pořizovací náklady na instalaci solárního zařízení

S energetickou i ekonomickou bilancí solárního ohřevu teplé vody, stejně jako s ostatními projekty z alternativních zdrojů energie budete pravidelně seznamováni v dalších číslech našich informačních listů.